Security conference – invitatiton

Posted on Posted in conferences

The PTLab is one of the main partners of IT security conference „Kybernetická bezpečnost – řízení procesů a aplikace moderních technologií“.

PTLab provides special discount for first 20 registred student. Promotion CODE: PTLAB-ekonf-91

Date: 9.-10.XI.2016
Location:Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta aplikované informatiky,Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín
Language: czech